ਘਰ > ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਿਰਾਏ
 • 列治文优质Townhouse出租
  Richmond

  $3,500 /ਮਹੀਨਾ

  Ms. Fan | ਮੈਂਡਰਿਨ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ | 2022-01-18 |
  ਟਾਊਨਹਾਊਸ
 • 优质素里2房1卫Basement出租
  Surrey

  $1,950 /ਮਹੀਨਾ

  Ms Fan | ਮੈਂਡਰਿਨ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ | 2022-02-24 |
  ਬੇਸਮੈਂਟ
 • 温东靓装Townhouse4房3卫出租
  Vancouver

  $4,000 /ਮਹੀਨਾ

  Ms. Fan | ਮੈਂਡਰਿਨ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ | 2022-01-05 |
  ਟਾਊਨਹਾਊਸ
 • 新西敏二房二卫河景公寓出租
  New Westminster

  $2,500 /ਮਹੀਨਾ

  Julia Fan | ਮੈਂਡਰਿਨ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ | 2021-12-29 |
  ਉਤਰਾਧਿੱਕਾਰੀ ਸੂਟ
 • 温西point grey 近UBC 超级学区房出租
  West Vancouver

  $5,000 /ਮਹੀਨਾ

  Emma | ਮੈਂਡਰਿਨ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ | 2021-10-28 |
  ਘਰ
 • 5 Beds 2 Baths House
  Vancouver

  $4,500 /ਮਹੀਨਾ

  Stephen Jin | ਮੈਂਡਰਿਨ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ | 2021-10-14 |
  ਘਰ ਸੂਟ
 • 6 Beds 2 Baths House
  Vancouver

  $6,000 /ਮਹੀਨਾ

  Stephen Jin | ਮੈਂਡਰਿਨ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ | 2021-10-14 |
  ਘਰ ਸੂਟ
 • Highbury St & W 15th Ave
  Vancouver

  $3,750 /ਮਹੀਨਾ

  Stephen Jin | ਮੈਂਡਰਿਨ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ | 2021-10-14 |
  ਘਰ ਸੂਟ
 • Beautiful house for rent
  Surrey

  $3,600 /ਮਹੀਨਾ

  Ms Fan | ਮੈਂਡਰਿਨ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ | 2021-08-03 |
  ਘਰ
 • Richmond 优质Townhouse 出租
  Richmond

  $3,000 /ਮਹੀਨਾ

  Ms. Fan | ਮੈਂਡਰਿਨ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ | 2021-08-03 |
  ਟਾਊਨਹਾਊਸ
0